Tarefa 3: Contratamos

Faremos unha experiencia de traballo para coñecer o contido dos contratos de traballo ( os seus elementos esenciais) e tamén para por en práctica novas habilidades TICs.
Primeiro: en parellas unha fará de empresaria e outra de demandante de emprego, a empresaria escollerá o tipo de modalidade contractual, e co modelo de contrato terá que negociar os distintos elementos esenciais do contrato de traballo; unha ver cuberto o contrato fírmase por ambas partes.
Segundo: traballamos as habilidades TIC; en primeiro lugar se non tedes instalado no voso ordenador unha impresora PDF ( acompaña aos conversores a PDF) teríais que instalar no voso ordenador o programa PDF CREATOR . Despois o contrato de traballo podedes cubrilo online e pulsais unha ver rematado en "imprimir formulario"> seleccionais como impresora PDF Creator > almacénase no ordenador.
Terceiro: Despois xa sabedes escribis un artigo no Blog é utilizando "googlepages" ou ben "scribd" colocareilo en internet.

A importancia da formación para obter un emprego"


No Blog de Educación Infantil " Un mundo de Cores" Alba Cela escribiu o seguinte artigo que vale a pena ler e comentar:

"A visión da sociedade sobre a formación destinada a búsqueda do emprego desexado, está cambiando, se antes se vía como imprescindible ter unha carreira universitaria e moitos cursos e masters (segundo varios estudos un amplo porcentaxe de titulados universitarios non traballa no que estudiou), agora, e debido ás necesidades do mercado laboral, priorízase á formación específica nun só campo, dando por tanto maior importancia á Formación Profesional, debido en gran parte pola formación practica que ésta imparte, e polas relacións que establece o alumno co mundo laboral cas FCT, que pon en relación ós sectores productivos cos profesionais do futuro.Ademáis debido ós cambios sociais e económicos, aparece novos tipos de estudiantes: o estudiante-traballador, que comparte o seu tempo no centro educativo con un horario máis ou menos ríxido de traballo e o traballador-estudiante, que regresa ó ambito escolar despois de varios anos de ausencia, e cuxo compromiso laboral delimita á súa actividade formativa.Para ambos as posibilidades de dedicación ó estudo caracterízanse pola sua parcialidade e discontinuidade: fins de semana, horas libres soltas, noites,... , para éstes, que buscan na formación unha forma de mellorar laboralmente, ou simplemente de buscar unha saída mais acorde con él, a Lexilación Escolar, tanto na Universidade como na Formación Profesional, debería proporcionarlle programas escolares acordes cas súas necesidades, ampliando a oferta denominada "de adultos", e ofrecendo, grazas as novas tecnoloxías modelos alternativos de formación."

Formación como medio de obter un emprego


No Blog de Educación Infantil Tíxolas Power, Maria José Fernández Varela escribiu un artigo que pola súa forza descritiva quero transcribir a continuación, e tamén espero comentarios ao respecto:


"A idea é realmente boa, fórmate e atoparás emprego, é máis, o emprego que desexas. O certo é que tras a lectura do que se supón temos que desenrolar nun artigo non me sae nada positivo a este respecto, pois hoxe en día o panorama é bastante desolador en canto as saídas profesionais que nos ofrece o mundo laboral, xa non me refiro o momento actual da temida crise senón dende fai uns cantos anos;tes que ser o millor, o millor da túa promoción, o millor en canto a realización de traballos, o que máis formación complementaria teñas, máis idiomas controles,...e ademáis ter un mínimo de idade e como non un mínimo de anos de experienia, pode que asi, sí atopes o traballo dos teus sonos, pero non sonrías todavía o contrato será de prácricas e de seis meses de duración e logo xa pensaran se vales ou non vales para ese posto. "

Subir arquivos ao Blog

Hai dous métodos:
Utilizando googlepages , onde primeiro teremos que crear o noso sitio utilizando o mesmo email e contrasinal que no correo de gmail o de blogger, subimos alí o arquivo, abrimolo, copiamos a barra de navegación e facemos a ligazón co noso blog. Podes velas explicacións no seguinte ligazón --> VER .
Quizáis quede mellor poder embeber o arquivo dentro do noso blog, por iso podes crear unha conta gratuita en scribd. Neste caso verémolo dunha forma moi especial, podes velas explicacións no seguinte enlace.---- > VER

Tarefa 2

Na clase de hoxe estivemos vendo as distintas opcións que se ofrecen a un Técnico Superior de Educación Infantil, cada un de vós deberá escribir un pequeno artigo propio ( non copia) sobre o falado, un párrafo de 10 ou 12 liñas cunha foto.

Tarefa 1

Os vosos blogs levan unha semaniña camiñando é hora de pararse un momento e dotar aos mesmos dunha estrutura lóxica, neste senso a actividade que tedes que realizar esta semana é a seguinte:
1. As aportacións en forma de "entradas" deben ter un tamaño máximo de media páxina polo tanto tedes que acortar as aportacións, en todas debe haber unha foto ou imaxe cun tamaño máximo de 300 x 300 pixeles.
2. Este blog está pensado para o módulo de FOL polo tanto tereis que eliminar todas aquelas entradas referidas a outros módulos.
3. Tedes que crear dúas etiquetas para cada unha tedes que engadirlles os seguintes nomes; análise socioeconómico e autocoñecemento. As primeiras entradas de estadísticas de emprego e da crise financeira tedes que engadir a etiqueta análise socioeconómico.
4. Despois nas vista Diseño do Panel de Administración tedes que cambia o nome Etiquetas por Categorías, e engadir alomenos dous gadgets: un dos blogs dos vosos compañeiros e compañeiras, e tamén do profesor ( os dous tanto o de blogspot como de wordpress) e outro libre dentro da oferta de gadgets de blogspot.
4. Todos aquelos que non teñan o blog creado deberán comentamelo a fin de darlles unha solución.