Tarefa 3: Contratamos

Faremos unha experiencia de traballo para coñecer o contido dos contratos de traballo ( os seus elementos esenciais) e tamén para por en práctica novas habilidades TICs.
Primeiro: en parellas unha fará de empresaria e outra de demandante de emprego, a empresaria escollerá o tipo de modalidade contractual, e co modelo de contrato terá que negociar os distintos elementos esenciais do contrato de traballo; unha ver cuberto o contrato fírmase por ambas partes.
Segundo: traballamos as habilidades TIC; en primeiro lugar se non tedes instalado no voso ordenador unha impresora PDF ( acompaña aos conversores a PDF) teríais que instalar no voso ordenador o programa PDF CREATOR . Despois o contrato de traballo podedes cubrilo online e pulsais unha ver rematado en "imprimir formulario"> seleccionais como impresora PDF Creator > almacénase no ordenador.
Terceiro: Despois xa sabedes escribis un artigo no Blog é utilizando "googlepages" ou ben "scribd" colocareilo en internet.

No hay comentarios: